top of page

FORTROLIGHED OG

COOKIES POLITIK

1.       Introduktion

1.1     Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for besøgende og kunder på vores websted; i denne politik forklarer vi, hvordan vi vil håndtere dine personoplysninger.

1.2     Denne politik gælder, hvor vi optræder som dataansvarlig med hensyn til dine personlige data; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af disse personoplysninger.

1.3     Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for leveringen af vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at give samtykke til vores brug af cookies, når du første gang besøger vores hjemmeside.

1.4     I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til GeoSmartPro Ltd. For mere information om os, se afsnit 17.

2.       Hvordan vi bruger dine personlige data

2.1     I dette afsnit 2 har vi beskrevet:

(en)     de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle;

(b)     i tilfælde af personlige data, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data;

(c)     de formål, som vi kan behandle personoplysninger til; og

(d)     retsgrundlaget for behandlingen.

2.2     Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester ("brugsdata"). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt information om timingen, hyppigheden og mønsteret for din tjenestebrug. Kilden til brugsdataene er vores analytiske sporingssystem. Disse brugsdata kan behandles med det formål at analysere brugen af hjemmesiden og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

2.3     Vi kan behandle dine kontodata ("kontodata"). Kontodataene kan omfatte dit navn og din e-mailadresse. Kilden til kontodata er dig eller din arbejdsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden af vores hjemmeside og tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og virksomhed.

2.4     Vi kan behandle oplysninger, som du lægger op til offentliggørelse på vores hjemmeside eller gennem vores tjenester ("udgivelsesdata"). Offentliggørelsesdataene kan behandles med det formål at muliggøre en sådan offentliggørelse og administrere vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og virksomhed.

2.5     Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester ("forespørgselsdata"). Forespørgselsdataene kan behandles med det formål at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

2.6     Vi kan behandle oplysninger vedrørende vores kundeforhold, herunder kundekontaktoplysninger ("kundeforholdsdata"). Kundeforholdsdataene kan omfatte dit navn, din arbejdsgiver, din stillingsbetegnelse eller rolle, dine kontaktoplysninger og information indeholdt i kommunikation mellem os og dig eller din arbejdsgiver. Kilden til kundeforholdsdata er dig eller din arbejdsgiver. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål at administrere vores relationer med kunder, kommunikere med kunder, føre optegnelser over denne kommunikation og promovere vores produkter og tjenester til kunder. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt forvaltning af vores kundeforhold.

2.7     Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenester, som du indgår med os og/eller via vores hjemmeside ("transaktionsdata"). Transaktionsdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Transaktionsdataene kan behandles med det formål at levere de købte varer og tjenester og føre korrekte registre over disse transaktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

2.8     Vi kan behandle oplysninger, som du giver os, med det formål at abonnere på vores e-mail-meddelelser og/eller nyhedsbreve ("meddelelsesdata"). Meddelelsesdataene kan blive behandlet med det formål at sende dig de relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

2.9     Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os ("korrespondancedata"). Korrespondancedataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadataene forbundet med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere de metadata, der er forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer. Korrespondancedataene kan blive behandlet med det formål at kommunikere med dig og journalføring. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning og kommunikation med brugere.

2.11  Vi kan behandle enhver af dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, hvad enten det er under retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

2.12  Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt med det formål at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici eller opnå professionel rådgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.

2.13  Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger, som er beskrevet i dette afsnit 2, kan vi også behandle enhver af dine personoplysninger, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

 

4.       Udlevering af dine personlige data til andre

 

4.2     Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici, indhente professionel rådgivning eller etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.4     Finansielle transaktioner relateret til vores hjemmeside og tjenester kan håndteres af vores betalingstjenesteudbydere, Paypal og Stripe. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og tilbagebetalinger. Du kan finde oplysninger om betalingstjenesteudbydernes privatlivspolitikker og -praksis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev og https://stripe.com/gb/privacy.

4.5     Vi kan videregive dine forespørgselsdata til en eller flere af de udvalgte tredjepartsleverandører af varer og tjenester, der er identificeret på vores hjemmeside med det formål at sætte dem i stand til at kontakte dig, så de kan tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig . Hver sådan tredjepart vil fungere som dataansvarlig i forhold til de forespørgselsdata, som vi leverer til den; og når de kontakter dig, vil hver sådan tredjepart give dig en kopi af sin egen privatlivspolitik, som vil regulere den pågældende tredjeparts brug af dine personlige data.

4.6     Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er angivet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller det vitale en anden fysisk persons interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er under retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5.       Internationale overførsler af dine personlige data

5.1     I dette afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder dine personoplysninger kan blive overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

5.2     Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores hjemmeside eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

6.       Opbevaring og sletning af personlige data

6.1     Dette afsnit 6 beskriver vores dataopbevaringspolitikker og -procedure, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold til opbevaring og sletning af persondata.

6.2     Personoplysninger, som vi behandler til ethvert formål eller formål, må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til det eller disse formål.

6.3     Vi opbevarer dine personlige data som følger:

(en)     Alle personlige data, der indtastes på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i en minimumsperiode på 5 år efter den 21. december 2019 og i en maksimal periode på 10 år efter den 21. december 2019. [1] 

6.4     I nogle tilfælde er det ikke muligt for os på forhånd at angive, i hvilke perioder dine personoplysninger vil blive opbevaret. I sådanne tilfælde bestemmer vi opbevaringsperioden ud fra følgende kriterier:

(en)     Opbevaringsperioden for dine personlige data, der er indtastet på vores hjemmeside, vil blive bestemt ud fra din individuelle sag. [2] 

6.5     Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6, kan vi opbevare dine personoplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

7.       Ændringer

7.1     Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

7.2     Du bør tjekke denne side af og til for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer i denne politik.

7.3     Vi kan underrette dig om væsentlige ændringer af denne politik via e-mail eller via det private beskedsystem på vores hjemmeside.

8.       Dine rettigheder

8.1     I dette afsnit 8 har vi opsummeret de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljerne er inkluderet i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for at få en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

8.2     Dine vigtigste rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

(en)     retten til adgang;

(b)     retten til berigtigelse;

(c)     retten til sletning;

(d)     retten til at begrænse behandlingen;

(e)     retten til at gøre indsigelse mod behandling;

(f)     retten til dataportabilitet;

(g)     retten til at klage til en tilsynsmyndighed; og

(h)     ret til at trække samtykke tilbage.

8.3     Du har ret til at få bekræftet, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger og, hvor vi gør, adgang til personoplysningerne, sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger omfatter detaljer om formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og friheder ikke påvirkes, vil vi give dig en kopi af dine personlige data. Den første kopi vil blive udleveret gratis, men yderligere kopier kan være underlagt et rimeligt gebyr.8.4   Du har ret til at få berigtiget eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig og, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at få udfyldt eventuelle ufuldstændige personoplysninger om dig.

8.5     I nogle tilfælde har du ret til at få slettet dine personlige data uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder omfatter: personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker samtykket til samtykkebaseret behandling tilbage; du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er til direkte markedsføringsformål; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten til sletning. De generelle undtagelser omfatter, hvor behandling er nødvendig: for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed; for overholdelse af en juridisk forpligtelse; eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

8.6     I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Disse omstændigheder er: du bestrider nøjagtigheden af de personlige data; behandlingen er ulovlig, men du er imod sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på vores behandling, men du har brug for personoplysninger til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav; og du har gjort indsigelse mod behandlingen i afventning af bekræftelsen af denne indsigelse. Hvor behandlingen er blevet begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at opbevare dine personoplysninger. Vi vil dog kun ellers behandle det: med dit samtykke; til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder; eller af hensyn til vigtig offentlig interesse.

8.7     Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af en opgave udført i offentlig interesse eller i udøvelsen af enhver officiel myndighed, der er tillagt os; eller formålene med de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

8.8     Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

8.9     Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

8.10  I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

(en)     samtykke; eller

(b)     at behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt,

        og sådan behandling udføres af automatiserede midler, har du ret til at modtage dine personoplysninger fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor den ville have en negativ indvirkning på andres rettigheder og friheder.

8.11  Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder databeskyttelseslovgivningen, har du en juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Du kan gøre det i det EU-medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede krænkelse.

8.12  I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagekaldelse vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen.

8.13  Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os, ud over de andre metoder, der er specificeret i dette afsnit 8.

9.       Tredjeparts websteder

9.1     Vores hjemmeside indeholder hyperlinks til og detaljer om tredjeparts hjemmesider.

9.2     Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for tredjeparters privatlivspolitikker og -praksis.

10.     Personlige data om børn

10.1  Vores hjemmeside og tjenester er målrettet personer over 18 år. [3] 

10.2  Hvis vi har grund til at tro, at vi opbevarer personoplysninger om en person under denne alder i vores databaser, sletter vi disse personoplysninger.

11.     Opdatering af oplysninger

11.1  Giv os venligst besked, hvis de personlige oplysninger, som vi har om dig, skal rettes eller opdateres.

12.     Om cookies

12.1  En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikationen sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

12.2  Cookies kan enten være "vedvarende" cookies eller "sessions" cookies: en vedvarende cookie vil blive gemt af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil dens fastsatte udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren før udløbsdatoen; en sessionscookie vil på den anden side udløbe ved slutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

12.3  Cookies indeholder typisk ingen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

13.     Cookies, som vi bruger

13.1  Vi bruger cookies til følgende formål:

(en)     autentificering - vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, og når du navigerer på vores hjemmeside (cookies, der bruges til dette formål er: vedvarende cookies);

(c)     indkøbskurv - vi bruger cookies til at vedligeholde din indkøbskurvs tilstand, mens du navigerer på vores hjemmeside (cookies, der bruges til dette formål er: vedvarende cookies);

(d)     personalisering - vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse vores hjemmeside til dig (cookies, der bruges til dette formål er: vedvarende cookies);

(e)     sikkerhed - vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af loginoplysninger, og for at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt (cookies, der bruges til dette formål er: vedvarende);

(f)     annoncering - vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise annoncer, der vil være relevante for dig (cookies, der bruges til dette formål er: persistente cookies);

(g)     analyse - vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af vores hjemmeside og tjenester (cookies, der bruges til dette formål er: persistente cookies); og

(h)     cookie-samtykke - vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af cookies mere generelt (cookies, der bruges til dette formål er: persistente cookies).

14.     Cookies brugt af vores tjenesteudbydere

14.1  Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

14.2  Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler information om brug af hjemmesiden ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger vedrørende vores hjemmeside bruges til at lave rapporter om brugen af vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/ . De relevante cookies er: persistente cookies.

14.3  Vi offentliggør Google AdSense interessebaserede annoncer på vores hjemmeside. Disse er skræddersyet af Google til at afspejle dine interesser. For at bestemme dine interesser sporer Google din adfærd på vores websted og på andre websteder på tværs af nettet ved hjælp af cookies. Du kan se, slette eller tilføje interessekategorier knyttet til din browser ved at besøge: https://adssettings.google.com . Du kan også fravælge AdSense-partnernetværkscookien ved at bruge disse indstillinger eller ved at bruge Network Advertising Initiatives fravalgsmekanisme for flere cookies på: http://optout.networkadvertising.org . Disse fravalgsmekanismer bruger dog selv cookies, og hvis du sletter cookies fra din browser, vil dit fravalg ikke blive opretholdt. For at sikre, at et fravalg opretholdes med hensyn til en bestemt browser, kan du overveje at bruge Google-browserplugins, der er tilgængelige på: https://support.google.com/ads/answer/7395996 . De relevante cookies er: persistente cookies.

 

15.     Håndtering af cookies

15.1  De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdateret information om blokering og sletning af cookies via disse links:

(en)     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

15.2  Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af mange websteder.

15.3  Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

17.     Vores detaljer

17.1  Denne hjemmeside ejes og drives af GeoSmartPro Ltd.

17.2  Vi er registreret i England og Wales under registreringsnummer 11378703, og vores registrerede kontor er på GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st.  Etage, Bygning 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

17.3  Vores primære forretningssted er GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Etage, Bygning 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA..

17.4  Du kan kontakte os:

(en)     pr. post til ovennævnte postadresse;

(b)     ved at bruge vores hjemmesidekontaktformular;

(c)     telefonisk, hvis  der er et kontaktnummer offentliggjort på vores hjemmeside på det tidspunkt; eller

(d)     via e-mail ved at bruge den e-mailadresse, der fra tid til anden offentliggøres på vores hjemmeside.

bottom of page