top of page

Hvordan indstiller jeg min enhed til netværksforbindelsesstatus (Wi-Fi)?

Der er to typer enhedsnetværksdistribution, EZ-tilstand (hurtig flash) og AP-tilstand (langsom flash)

  1. EZ-tilstand (hurtigt blink) : Først skal du sikre dig, at enheden er slukket i mere end 10 sekunder, og tænd derefter for enheden. Tryk derefter på og hold knappen 'Tilstand' på enheden nede i cirka 5 sekunder, indtil enhedens indikator begynder at blinke hurtigt. Nu går enheden i EZ-tilstand. Du kan tilføje enheden nu.

  2. AP-tilstand (langsomt blink): Det er ikke nødvendigt at slukke for enheden, men du skal trykke på og holde knappen 'Tilstand' på enheden nede i cirka 5 sekunder, mens enhedens indikator blinker hurtigt, indtil enhedens indikator begynder at blinke langsomt, og enheden skifter til AP-tilstand. Du kan tilføje enheden nu.

bottom of page