top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

1. Introduktion
 

1.1 Disse vilkår og betingelser skal regulere din brug af vores hjemmeside.

1.2 Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud; derfor, hvis du er uenig i disse vilkår og betingelser eller nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores hjemmeside.

1.3 Hvis du foretager et køb på vores hjemmeside, vil vi bede dig om udtrykkeligt at acceptere disse vilkår og betingelser.

1.4 Du skal være mindst 18 år for at bruge vores hjemmeside; ved at bruge vores hjemmeside eller acceptere disse vilkår og betingelser, garanterer og repræsenterer du over for os, at du er mindst 18 år gammel.

1.5 Vores hjemmeside bruger cookies; ved at bruge vores hjemmeside eller acceptere disse vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivs- og cookiespolitik.

2. Ophavsretsmeddelelse

2.1 Copyright (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i disse vilkår og betingelser:

(a) vi sammen med vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og materialet på vores hjemmeside; og

(b) alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og materialet på vores hjemmeside er forbeholdt.

3. Licens til at bruge hjemmesiden

3.1 Du kan:

(a) se sider fra vores hjemmeside i en webbrowser;

(b) downloade sider fra vores hjemmeside til cachelagring i en webbrowser;

(c) udskrive sider fra vores hjemmeside;

(d) streame lyd- og videofiler fra vores hjemmeside; og

(e) bruge vores webstedstjenester ved hjælp af en webbrowser,

underlagt de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser.

3.2 Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i afsnit 3.1 eller de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, må du ikke downloade noget materiale fra vores hjemmeside eller gemme sådant materiale på din computer.

3.3 Du må kun bruge vores hjemmeside til dine egne personlige og forretningsmæssige formål, og du må ikke bruge vores hjemmeside til andre formål.

3.4 Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i disse vilkår og betingelser, må du ikke redigere eller på anden måde ændre noget materiale på vores hjemmeside.

3.5 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder til materialet, må du ikke:

(a) genudgive materiale fra vores hjemmeside (herunder genudgivelse på en anden hjemmeside);

(b) sælge, leje eller underlicensere materiale fra vores hjemmeside;

(c) vise noget materiale fra vores hjemmeside offentligt;

(d) udnytte materiale fra vores hjemmeside til et kommercielt formål; eller

(e) videredistribuere materiale fra vores hjemmeside.

3.6 Uanset afsnit 3.5 kan du videredistribuere vores nyhedsbrev i trykt og elektronisk form til enhver person.

3.7 Vi forbeholder os retten til at begrænse adgangen til områder af vores hjemmeside, eller faktisk hele vores hjemmeside, efter vores skøn; du må ikke omgå eller omgå, eller forsøge at omgå eller omgå, nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

4. Acceptabel brug

4.1 Du må ikke:

(a) bruge vores hjemmeside på nogen måde eller foretage enhver handling, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller forringelse af hjemmesidens ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed;

(b) bruge vores hjemmeside på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ethvert ulovligt, ulovligt, svigagtigt eller skadeligt formål eller aktivitet;

(c) bruge vores hjemmeside til at kopiere, gemme, hoste, transmittere, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere ethvert materiale, der består af (eller er linket til) spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetrykslogger, rootkit eller andet skadelig computersoftware;

(d) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning skrabning, datamining, dataudtræk og dataindsamling) på eller i forbindelse med vores hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;

(e) få adgang til eller på anden måde interagere med vores hjemmeside ved hjælp af enhver robot, edderkop eller andre automatiserede midler, undtagen med henblik på søgemaskineindeksering;

(f) overtræde de direktiver, der er angivet i robots.txt-filen til vores hjemmeside; eller

(g) bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet (herunder uden begrænsning e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing og direct mailing).

4.2 Du må ikke bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til at kontakte enkeltpersoner, virksomheder eller andre personer eller enheder.

4.3 Du skal sikre dig, at alle de oplysninger, du giver os via vores hjemmeside eller i relation til vores hjemmeside, er sande, nøjagtige, aktuelle, fuldstændige og ikke-misvisende.

5. Produkter

5.1 Annoncering af produkter på vores hjemmeside udgør en "invitation til behandling" snarere end et kontraktligt tilbud.

5.2 Vi kan med jævne mellemrum ændre de produkter, der er tilgængelige på vores hjemmeside, og vi forpligter os ikke til at fortsætte med at levere noget bestemt produkt eller produkttype.

5.3 Priser angivet på vores hjemmeside kan være angivet forkert.

5.4 Salg og køb af produkter via vores hjemmeside vil være underlagt salgsvilkår og -betingelser, og vi vil bede dig om at acceptere vilkårene i dette dokument, hver gang du foretager et køb på vores hjemmeside.

5.5 Alle produktanmeldelser, som du indsender til offentliggørelse på vores hjemmeside, er underlagt betingelserne i afsnit 9 og afsnit 10.

9. Dit indhold: licens
 

9.1 I disse vilkår og betingelser betyder "dit indhold" alle værker og materialer (herunder uden begrænsning tekst, grafik, billeder, lydmateriale, videomateriale, audiovisuelt materiale, scripts, software og filer), som du indsender til os eller vores websted til lagring eller offentliggørelse på, behandling af eller transmission via vores websted.

9.2 Du giver os en reproduktion, lagring og offentliggørelse af dit indhold på og i relation til denne hjemmeside og enhver efterfølgende hjemmeside.

9.3 Du giver os ret til at underlicensere de rettigheder, der er licenseret i henhold til afsnit 9.2.

9.4 Du giver os ret til at anlægge sag for krænkelse af de rettigheder, der er licenseret i henhold til afsnit 9.2.

9.5 Du giver hermed afkald på alle dine moralske rettigheder til dit indhold i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning; og du garanterer og repræsenterer, at alle andre moralske rettigheder til dit indhold er frafaldet i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

9.6 Du kan redigere dit indhold i det omfang, det er tilladt ved hjælp af redigeringsfunktionaliteten, der er tilgængelig på vores hjemmeside.

9.7 Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi slette, fjerne offentliggørelse eller hvis du på nogen måde bryder nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser på nogen måde. redigere noget eller alt dit indhold.

10. Dit indhold: regler

10.1 Du garanterer og repræsenterer, at dit indhold vil overholde disse vilkår og betingelser.

10.2 Dit indhold må ikke være ulovligt eller ulovligt, må ikke krænke nogen persons juridiske rettigheder og må ikke være i stand til at give anledning til retsforfølgning mod nogen person (i hvert enkelt tilfælde i enhver jurisdiktion og i henhold til enhver gældende lov).

10.3 Dit indhold og brugen af dit indhold af os i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser må ikke:

(a) være injurierende eller ondsindet falsk;

(b) være obskøn eller uanstændig;

(c) krænke enhver ophavsret, moralsk rettighed, databaseret, varemærkerettighed, designret, ret til at forgå eller anden intellektuel ejendomsret;

(d) krænke enhver ret til tillid, ret til privatliv eller ret i henhold til databeskyttelseslovgivningen;

(e) udgør uagtsom rådgivning eller indeholder enhver uagtsom erklæring;

(f) udgør en tilskyndelse til at begå en forbrydelse, instrukser om begåelse af en forbrydelse eller fremme af kriminel aktivitet;

(g) være i foragt for en domstol eller i strid med en retskendelse;

(h) være i strid med lovgivningen om racemæssig eller religiøs had eller diskrimination;

(i) være blasfemisk;

(j) være i strid med officiel lovgivning om hemmeligheder;

(k) være i strid med enhver kontraktlig forpligtelse over for en person;

(l) skildre vold på en eksplicit, grafisk eller umotiveret måde;

(m) være pornografisk, uanstændig, suggestiv eller seksuelt eksplicit;

(n) være usand, falsk, unøjagtig eller vildledende;

(o) bestå af eller indeholde instrukser, råd eller anden information, der kan reageres på, og som, hvis der handles på dem, kan forårsage sygdom, skade eller død eller andet tab eller skade;

(p) udgør spam;

(q) være stødende, vildledende, svigagtig, truende, misbrugende, chikanerende, asocial, truende, hadefuld, diskriminerende eller inflammatorisk; eller

(r) forårsage irritation, besvær eller unødvendig angst for nogen person.

11. Anmeld misbrug

11.1 Hvis du får kendskab til ulovligt materiale eller aktivitet på vores hjemmeside, eller noget materiale eller aktivitet, der bryder disse vilkår og betingelser, bedes du fortælle os det.

11.2 Du kan give os besked om sådant materiale eller aktivitet via e-mail.

12. Begrænsede garantier

12.1 Vi garanterer eller repræsenterer ikke:

(a) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er offentliggjort på vores hjemmeside;

(b) at materialet på hjemmesiden er opdateret; eller

(c) at hjemmesiden eller enhver tjeneste på hjemmesiden forbliver tilgængelig.

12.2 Vi forbeholder os retten til at afbryde eller ændre nogen eller alle vores webstedstjenester og til at stoppe med at offentliggøre vores websted, når som helst efter eget skøn uden varsel eller forklaring; og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, vil du ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling ved afbrydelse eller ændring af nogen hjemmesidetjenester, eller hvis vi stopper med at offentliggøre hjemmesiden.

12.3 I det maksimale omfang, det er tilladt af gældende lov og underlagt afsnit 13.1, udelukker vi alle repræsentationer og garantier i forbindelse med emnet for disse vilkår og betingelser, vores hjemmeside og brugen af vores hjemmeside.

13. Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

13.1 Intet i disse vilkår og betingelser vil:

(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed;

(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for svig eller svigagtig vildledning;

(c) begrænse ethvert ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller

(d) udelukke enhver forpligtelse, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

13.2 De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er angivet i dette afsnit 13 og andre steder i disse vilkår og betingelser:

(a) er underlagt afsnit 13.1; og

(b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser eller relaterer til emnet for disse vilkår og betingelser, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for brud på lovbestemte pligter, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser.

13.3 I det omfang vores hjemmeside og informationer og tjenester på vores hjemmeside leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

13.4 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til tab, der opstår som følge af en begivenhed eller begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

13.5 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til forretningstab, herunder (uden begrænsning) tab af eller skade på overskud, indkomst, omsætning, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

13.6 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab eller korruption af nogen data, database eller software.

13.7 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til særlige, indirekte eller følgeskader.

13.8 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores embedsmænds og ansattes personlige ansvar, og under hensyntagen til denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke vil fremsætte krav personligt mod vores embedsmænd eller medarbejdere i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse vilkår og betingelser (dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke ansvaret for enheden med begrænset ansvar sig selv for vores embedsmænds og medarbejderes handlinger og undladelser).

14. Brud på disse vilkår og betingelser

14.1 Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser på nogen måde:

(a) sende dig en eller flere formelle advarsler;

(b) midlertidigt suspendere din adgang til vores hjemmeside;

(c) permanent forbyde dig adgang til vores hjemmeside;

(d) blokere computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til vores hjemmeside;

(e) kontakte enhver eller alle dine internetudbydere og anmode om, at de blokerer din adgang til vores hjemmeside;

(f) påbegynde juridiske skridt mod dig, uanset om det er for kontraktbrud eller andet; og/eller

(g) suspendere eller slette din konto på vores hjemmeside.

14.2 Hvor vi suspenderer eller forbyder eller blokerer din adgang til vores hjemmeside eller en del af vores hjemmeside, må du ikke foretage dig noget for at omgå en sådan suspendering eller forbud eller blokering (herunder uden begrænsning oprettelse og/eller brug af en anden konto).

15. Tredjeparts websteder

15.1 Vores hjemmeside indeholder hyperlinks til andre hjemmesider, der ejes og drives af tredjeparter; sådanne hyperlinks er ikke anbefalinger.

15.2 Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsteder og deres indhold, og i henhold til afsnit 13.1 påtager vi os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

16. Varemærker

16.1 Alle vores logoer og vores andre registrerede og uregistrerede varemærker er varemærker, der tilhører os; vi giver ingen tilladelse til brugen af disse varemærker, og sådan brug kan udgøre en krænkelse af vores rettigheder.

16.2 Tredjeparts registrerede og uregistrerede varemærker eller servicemærker på vores hjemmeside er deres respektive ejeres ejendom, og medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser, støtter vi ikke og er ikke tilknyttet nogen af indehaverne af sådanne rettigheder og som sådan kan vi ikke give nogen licens til at udøve sådanne rettigheder.

17. Variation

17.1 Vi kan revidere disse vilkår og betingelser fra tid til anden.

17.2 De reviderede vilkår og betingelser skal gælde for brugen af vores hjemmeside fra datoen for offentliggørelsen af de reviderede vilkår og betingelser på hjemmesiden, og du giver hermed afkald på enhver ret, du ellers måtte have til at blive underrettet om eller give samtykke til revisioner af disse vilkår og betingelser.17.3 Hvis du har givet din udtrykkelige accept til disse vilkår og betingelser, vil vi bede om din udtrykkelige accept til enhver revision af disse vilkår og betingelser; og hvis du ikke giver din udtrykkelige accept af de reviderede vilkår og betingelser inden for en periode, som vi måtte specificere, vil vi deaktivere eller slette din konto på hjemmesiden, og du skal stoppe med at bruge hjemmesiden.

18. Opgave

18.1 Du accepterer hermed, at vi kan overdrage, overføre, underkontraktere eller på anden måde behandle vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

18.2 Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke tildele, overføre, underkontraktere eller på anden måde behandle nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

19. Adskillelse

19.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser af en domstol eller anden kompetent myndighed fastslås at være ulovlig og/eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende.

19.2 Hvis en ulovlig og/eller ikke-gennemførlig bestemmelse i disse vilkår og betingelser ville være lovlig eller håndhæver, hvis en del af den blev slettet, vil den del blive anset for at være slettet, og resten af bestemmelsen vil fortsætte med at være i kraft.

20. Tredjemandsrettigheder

20.1 En kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser er til vores fordel og din fordel og er ikke beregnet til at gavne eller kunne håndhæves af nogen tredjepart.

20.2 Udøvelsen af parternes rettigheder i henhold til en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser er ikke betinget af samtykke fra nogen tredjepart.

21. Hele aftalen

21.1 I henhold til afsnit 13.1 skal disse vilkår og betingelser sammen med vores privatlivs- og cookiespolitik udgøre hele aftalen mellem dig og os i forhold til din brug af vores hjemmeside og skal afløse alle tidligere aftaler mellem dig og os i relation til din brug af vores hjemmeside.

22. Lov og jurisdiktion

22.1 Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med engelsk lov.

22.2 Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser skal være underlagt domstolenes eksklusive jurisdiktion.

23. Lovpligtige og lovgivningsmæssige oplysninger

23.1 Vi er registreret i Companies House; du kan finde onlineversionen af registret på https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703, og vores registreringsnummer er 11378703.

24. Vores detaljer

24.1 Denne hjemmeside ejes og drives af GeoSmartPro Ltd.

24.2 Vi er registreret i England og Wales under registreringsnummer 11378703, og vores registrerede kontor er på GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st.  Etage, Bygning 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Vores primære forretningssted er GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st  Etage, Bygning 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 Du kan kontakte os:

(a) pr. post ved at bruge ovennævnte postadresse;

(b) ved at bruge vores webstedskontaktformular;

(c) telefonisk, hvis  der er et kontaktnummer offentliggjort på vores hjemmeside på det tidspunkt; eller

(d) via e-mail ved at bruge den e-mailadresse, der er offentliggjort på vores hjemmeside, hvis der er en på det tidspunkt.

bottom of page